Prezydium Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej

Z uwagi na drobne nieścisłości merytoryczne do poniższego tekstu wprowadzono korektę.

W dniu 20 czerwca 2018 r obdarował Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM.
Na pierwszym posiedzeniu prezydium związku, w tej kadencji związku podsumowano obrady VII Zjazdu WZZPGM i zatwierdzono dokumenty zjazdu.

Wręczono zakresy kompetencji dla funkcyjnych działaczy związku i omówiono bieżące zadania jakie związek realizuje tj:
– Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych stosowanych w OPZZ i
WZZ PGM, oraz w organizacjach zakładowych,
– stan zaawansowania potwierdzenia zmian w KRS-ie.

Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski, który był delegatem na IX Kongres OPZZ przekazał relację z obrad Kongresu, w tym program OPZZ na lata 2018-2022 i zmiany w statucie związku.

Prezydium zapoznało się z bieżącą działalnością polskiego przemysłu stoczniowego i portów morskich.
Z zadowolenie przyjęto informację że w najbliższym czasie odbędzie się inauguracyjne spotkanie Trójstronnego Zespołu ds. Portów Morskich.
O tym że taki zespól jest potrzebny świadczy brak rozmów Zarządu Portu Gdańsk z organizacjami związkowymi i eskalacja protestu związkowego w Porcie Gdańskim. Sytuacja ta odnosi się do spółki Port Gdański Eksploatacja S.A., której 100% właścicielem jest Zarząd Portu Gdańsk. Na dzień 29 czerwca 2018 zaplanowano związkową pikietę protestacyjną przed siedzibą Zarządu Portu w Gdańsku.

W sprawie przemysłu stoczniowego wyrażono głębokie zaniepokojenie faktem że oprócz propagandowych inicjatyw obecnego rządu, przemysł stoczniowy w państwowych firmach jest na skraju bankructwa. Bezsensowna konsolidacja firm stoczniowych w PGZ-cie czy MARS-ie, propagandowa wizja odbudowy przemysłu stoczniowego w Szczecinie, brak realnych kontraktów na budowę nowych statków, czy zapaść w realizacji programów odbudowy floty Marynarki Wojennej to rzeczywisty stan polskiego przemysłu stoczniowego.

Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM postanowiło w najbliższym czasie skierować za pośrednictwem OPZZ, własną analizę dotyczącą problemów związanych z branżą stoczniową i portami morskimi.

Prezydium kończąc obrady, uzgodniło plan pracy na najbliższe miesiące tego roku.

Przewodniczący
WZZ PGM
Adam Liszczewski