Pikieta protestacyjna Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A.

Organizacje związkowe WZZ Pracowników Gospodarki Morskiej i NSZZ Solidarność z Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A.  przeprowadziły w dniu 29.06.2018 pikietę protestacyjną przed siedzibą Zarządu Portu Gdańsk. Przybyło około 200 portowców dokerów i dźwigowych. Wspomagały ich, organizacje portowe z DCT Gdańsk, i innych firm portowych i przemysłu morskiego Trójmiasta. Swoje poparcie dla protestujących udzieliły również organizacje związkowe z Portów w Szczecinie przysyłając stosowne pisma.

Pikietę otworzyli i prowadzili Przewodniczący organizacji związkowych skupionych w Port Gdański Eksploatacja S.A. Janusz Nowaczkiewicz z WZZ PGM i Piotr Radkowski z NSZZ Solidarność.

Głos wsparcia dla pracowników i związkowców Portu Gdańskiego Eksploatacja, w tych trudnych chwilach w obronie firmy  miejsc pracy, skierowali obecni na manifestacji:

Adam Liszczewski Przewodniczący Rady OPZZ woj. pomorskiego,

Krzysztof Dośla Przewodniczący regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność.

Do protestujących wyszły władze Zarządu Morskiego Portu Gdańsk p. Prezes  Łukasz Greinke i wiceprezes p. Marcin Ostrowski oraz inni członkowie Zarządu. Obecny był również Prezes Portu Gdańskiego Eksploatacja p. Lechosław Rojewski.

Przewodniczący Janusz Nowaczkiewicz i Piotr Ratkowski wręczyli Prezesowi ZMPG p. Łukaszowi Greinke, Petycję  z postulatami załogi wraz z nadzieją na szybkie rozwiązanie tej trudnej sytuacja dla firmy a szczególności dla pracowników.