Posiedzenie WRDS woj. pomorskiego poświęcone sytuacji spółki Port Gdański Eksploatacja S.A.

W dniu 09.07.2018 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego woj. pomorskiego poświęcone sytuacji spółki Port Gdański Eksploatacja. Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej w Port Gdański Eksploatacja Janusz Nowaczkiewicz i Piotr Ratkowski z NSZZ Solidarność przedstawili sytuację ich przedsiębiorstwa. Konsekwencją trudnej sytuacji ekonomiczno – prawnej ich spółki była demonstracja, do której doszło w dniu 29.06.2018r. a spowodowana była brakiem odpowiedzi Zarządu Portu Gdańsk na pismo strony społecznej, wzywające do pilnego spotkania Zarządów PGE, ZMPG i ich Rad Nadzorczych w związku z informacjami o możliwych kolejnych wyłączeniach części terenów dzierżawionych przez PGE i możliwym ich przekazaniu innym podmiotom. Ze względu na brak reakcji ze strony Zarządu i Rady Nadzorczej, strona społeczna zdecydowała się na przeprowadzenie demonstracji, w której pełnego poparcia udzieliła im Załoga PGE stawiając się licznie w grupie ponad 200 osobowej.

Poparcia przewodniczącym J. Nowaczkiewiczowi i P. Ratkowskiemu udzieliły ich organizacje związkowe w osobach Adama Liszczewskiego przewodniczącego WZZ PGM i zarazem Przewodniczącego Rady OPZZ woj. Pomorskiego oraz Krzysztofa Dośli Przewodniczącego Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność.

W ocenie ZZ demonstracja odniosła zamierzony skutek, gdyż 02.07.2018r. doszło do spotkania ZZ , Zarządu Portu Gdańsk z Ministrem Gróbarczykiem gdzie padły publiczne deklaracje utrzymania ciągłości funkcjonowania PGE, utrzymania zatrudnienia i niewprowadzania innych operatorów na tereny dzierżawione przez PGE.

Na WRDS w dniu 09.07.2018r. Prezes Zarządu Portu Gdańsk Łukasz Greinke powtórzył deklaracje, co strona społeczna przyjmuje jako gwarancje dla funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa na terenach obecnie dzierżawionych, z gwarancjami zatrudnienia i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Strony zapewniły, że częściej będzie prowadzony dialog społeczny, aby do podobnych wystąpień społecznych nie musiało dochodzić.

 

Janusz Nowaczkiewicz