Pożegnanie śp. Kazimierza Schreibera 1950 – 2018

Kazimierz_Shreiber

W dniu 17 października 2018 r.na cmentarzu parafialnym św. Józefa w Tczewie, rodzina, przyjaciele, koleżanki i koledzy związkowcy pożegnali naszego kolegę, długoletniego Przewodniczącego Rady OPZZ województwa pomorskiego i Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej Kazimierza Schreibera. OPZZ reprezentował Przewodniczący OPZZ Jan Guz i Krzysztof Ozdarski. Przy mogile naszego kolegi słowa pożegnania wygłosił Jan Guz, który wspomniał drogę związkową i wkład w budowaniu jedności związkowej śp. Kazimierza Schreibera. Następnie zabrał głos Kol. Edwin Wiśniewski, długoletni Sekretarz WZZ PGM który również wspomniał o związkowej działalności śp. Kazimierza Schreibera.

Kazimierz Schreiber pracował jako technolog w Fabryce Urządzeń Okretowych „Techmet” w Pruszczu Gdańskim. Od młodych lat interesował się ruchem związkowym, i działalnością związkowa. Po przemianach na początku lat 80-siątych, w roku 1984 był współtwórcą Federacji Związków Zawodowych Przemysłu  Okrętowego „Okrętowcy”. Jednocześnie został przewodniczącym Federacji. Jednak zawsze myślał o jedności ruchu związkowego w firmach związanych z przemysłem morskim. W roku 1988 z połączenia Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Remontu i Budowy Statków i Federacji Związków Zawodowych Przemysłu  Okrętowego „Okrętowcy” powstała Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Stoczniowego. Przewodniczącym Związku został Kazimierz Schreiber. I wówczas w roku 1989 w wyniku dalszej integracji w/w Federacja w połączeniu z Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Stoczniowego, Federacją Związków Zawodowych Portów Morskich, Federacją Związków Zawodowych Gospodarki Rybnej, Federacją Związków Zawodowych Żeglugi Śródlądowej, utworzona została Federacja Związków Zawodowych  Gospodarki Morskiej, która w roku 1990 przemianowała się w Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej. W roku 1990 przewodniczącym został Kazimierz Schreiber i był nieprzerwanie do kwietnia 2018 r.

Kazimierz Schreiber w latach 2006 – 2018 był przewodniczącym Rady OPZZ województwa pomorskiego.