Posiedzenie Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej

Nadmorskie Sarbinowo gościło w dniach 22.03-24.03.2019, działaczy Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej, oraz zaproszonego na Posiedzenie Rady Krajowej WZZ PGM, Przewodniczącego OPZZ kol. Jana Guza. Związkowcy z WZZ PGM ocenili miniony rok 2018. Jaki był dla Związku? I jaki był dla Polskiego Przemysłu Morskiego. Po wysłuchaniu sprawdzania Przewodniczącego WZZ PGM Adama Liszczewskiego i Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, które przedstawił jej przewodniczący Zbigniew Wolski, podsumowano działalność i gospodarowanie finansami Związku, jednogłośne udzielono absolutorium dla Władz Związku.

Następnie koledzy z organizacji związkowych działających w firmach Portów Morskich i Stoczniach Gdańska, Gdyni i Szczecina  przedstawili z czym naprawdę borykają się firmy branży Portowej i Stoczniowej. Swoje wypowiedzi przedstawili m.in.:

Andrzej Stańczyk – DB Port Szczecin, Andrzej Biernacki – Port Gdynia, Janusz Nowaczkiewicz – Port Gdańsk, Włodzimierz Wiśniewski – MSR Gryfia Szczecin, Józef Lomperta – Gdańska Stocznia Remontowa

Według związkowców nie jest prawdą że obecny rząd ratuje Przemysł Stoczniowy skupiony w firmach państwowych. Obecna sytuacja w Przemyśle stoczniowym jest dramatyczna. Nie lepiej jest w Portach Morskich. Zarządy państwowych firm stosując „pjarowskie” sztuczki co innego publikują w mediach a co innego jest w rzeczywistości.

Przewodniczący OPZZ kol. Jan Guz po wysłuchaniu wielu wypowiedzi nawiązał do aktualnych wydarzeń jakie rozgrywają się obecnie w naszym kraju. Działania Minister Zalewskiej i Rządu RP powodują że związkowcy ZNP prowadzą wiele akcji protestacyjnych, nie wykluczając strajku. Brak prawdziwego dialogu społecznego   i brak rozmów z naszymi związkowcami zmuszaj OPZZ coraz bardziej radykalnych metod. Przewodniczący OPZZ wyraził poparcie dla naszym związkowych działań w Portach i Stoczniach, oraz zapewnił o pomocy ze strony OPZZ w rozwiązywaniu naszych problemów.

Przewodniczący WZZ PGM

Adam Liszczewski