Prezydium Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej

Organizacja związkowa WZZ PGM przy Stoczni Remontowej „Nauta” w Gdyni w dniu 25 czerwca 2019r. gościła Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM, które omówiło bieżące wydarzenia i sprawy w przemyśle stoczniowym i portach morskich Gdańska, Gdyni i Szczecina.

Jednak z uwagi na przypadające w czerwcu Dni Morza i Dzień Stoczniowca na wniosek Organizacji Związkowej WZZ PGM w SR „Nauta” Przewodniczący OPZZ przyznał odznaki „Za Zasługi Dla OPZZ” wyróżniającym się związkowcom. Honorowe odznaki otrzymali

–  Anna Kondrat

–  Bolesław Grzybkowski

–  Andrzej Rzeszótko

–  Wojciech Dejewski

Aktu dekoracji dokonał Adam Liszczewski Przewodniczący Rady OPZZ woj. pomorskiego w towarzystwie Sekretarza Rady Krajowej WZZ PGM Sławomira Bały i Przewodniczącego WZZ PGM w SR Nauta Gdynia Mariana Jeziorskiego.

Następnie Marian Jeziorski, Włodzimierz Wiśniewski, Sławomir Bałą, Józef Lomperta i Adam Liszczewski, omówili tematy związane z bieżącą działalnością w stoczniach Gryfia, Nauta, GSR i RSB. Również Beata Ożga, Janusz Zolnik, Jan Cejrowski omówili sytuację w ich firmach tj OBR CTM, Remontowa LNG System, Fama i Kongsberg Maritime Gniew, Ostróda Yacht.

Z kolei Andrzej Stańczyk, Janusz Nowaczkiewicz i Andrzej Biernacki omówili bieżące sprawy z jakimi zmagają się organizacje związkowe Porcie Gdańskim, DB Port Szczecin, Bulk Cargo Szczecin i Porcie Gdynia.

Postanowiono również że kolejne Posiedzenie Rady Krajowej WZZ PGM zostanie zwołane w dniach 18.10.2019-20.10.2019 w DW Albatros wMielnie, natomiast posiedzenie Prezydium RK WZZ PGM zaplanowano na wrzesień. Organizatorem spotkania będzie MWZZ PGM  w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

Gdańsk 30.06.2019

Adam Liszczewski