Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM – 21 czerwiec 2022r.

Zgodnie ze statutem i harmonogramem w dniu 21 czerwca 2022r w siedzibie Federacji w Gdańsku, zebrało się Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM. Na obrady zaproszono kol. Stanisława Dorotyna z organizacji WZZ PGM Fama i Kongsberg Gniew, który został wybrany jako po. Przewodniczącego Organizacji, po nagłej śmierci dotychczasowego Przewodniczącego kol. Janka Cejrowskiego. Kol. Stanisław Dorotyn będzie nieformalnym członkiem Prezydium, bez prawa głosu. W Prezydium uczestniczyli również, Przewodnicząca WZZ PGM przy OBR CTM Gdynia kol. Beata Ożga, Łukasz Piekarski – Przewodniczący MWZZ PGM w Gdańskiej Stoczni Remontowej i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WZZ PGM Zbigniew Wolski.

Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski przedstawił stan finansów związku za 5 miesięcy 2022r. Uczestnicy spotkania nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.

Oprócz spraw proceduralnych, Prezydium oceniło udział OZ w kampanii wyborczej do Rady OPZZ woj. pomorskiego. Kol. Andrzej Biernacki został wybrany na Przewodniczącego Rady OPZZ Powiatu Gdynia, a Józef Lomperta na Przewodniczącego Rady OPZZ Powiatu Gdańsk.

Następnie omówiono sprawy związane z wyborami do struktur zakładowych i Rady Krajowej WZZ PGM. Na wniosek kol. Janusza Nowaczkiewicza, postanowiono zgodnie z wcześniejszą Uchwałą nr 3 z dnia 23.04.2022 r. i Ustawą o stanie zagrożenia epidemiologicznego nie organizować VIII Zjazdu WZZ PGM do czasu zakończenia stanu zagrożenia lub innej decyzji
w tej sprawie. Prezydium zwróci się również do prawników o opinię w w/w sprawie.

Jednocześnie postanowiono że Rada Krajowa odbędzie posiedzenie w terminie jesiennym. Termin i miejsce posiedzenia RK zostanie ustalony przez Prezydium telefonicznie w wyniku przeglądu zgromadzonych ofert z Trzebieży, Pogorzelicy, Serbinowa i Wichrowych Wzgórz w Chmielnie.

Podziękowania dla Edyty Nafalskiej Specjalisty OPZZ ds. organizacyjno / administracyjnych za pomoc w organizacji i prowadzeniu obrad Prezydium RK WZZ PGM.

Przewodniczący WZZ PGM

Adam Liszczewski

 

Rada WZZPGM -8 Rada WZZ PGM-7 Rada WZZ PGM-5 RADA WZZ PGM -4