Obradowała Rada Krajowa Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej.

Mielno i Albatros Medical SPA, kolejny raz gościł związkowców z WZZ PGM. W obradach uczestniczył Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski.

Obrady prowadził Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski, przy współudziale Sekretarza Prezydium RK WZZ PGM Sławomira Bały.

Na początek obrad uhonorowano kol. Barbarę Sutkowską z WZZ PGM Stoczni Remontowej „Nauta” Gdynia odznaką I stopnia „Za Zasługi dla OPZZ” podkreślając Barbary pracę społeczną na rzecz naszego związku.

Zgromadzeni przedstawiciele z firm WZZ PGM przyjęli uchwały dotyczące zmian w Radzie Krajowej i w sprawie wyborów w związku. Postanowiono że kampania wyborcza w związku rozpocznie się 01 listopada 2022. Natomiast wybory w organizacjach zakładowych odbędą się od 1 stycznia 2023r. i zakończą się VIII Zjazdem WZZ PGM który odbędzie się w kwietniu 2023r.

 

Adam Liszczewski