Prezydium Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej.

W dniu 07.12.2022 obradowało Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM. Obrady prowadził Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski. Oprócz spraw proceduralnych podjęto szereg decyzji i ustaleń w sprawie planowanego na 2023 r VIII Zjazdu WZZ PGM. Opracowano kalendarz wyborczy i zatwierdzono ilości delegatów z poszczególnych organizacji związkowych. Uzgodniono wstępny termin VIII Zjazdu tj 21.04.2023 – 23.04.2023r. W trakcie obrad i w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem złożono sobie życzenia.

 

Adam Liszczewski