OPZZ ma nowych wiceprzewodniczących

Rada OPZZ w czwartek 26 stycznia wyłoniła wiceprzewodniczących w kadencji 2022-2027. Zostali nimi Barbara Popielarz, Sebastian Koćwin i Błażej Mądrzycki.

Ponad miesiąc temu X Kongres OPZZ wytyczył nowe kierunki działań Porozumienia w kolejnej kadencji. Delegaci i Delegatki z siedmiu branż wyłonili również nowego Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Został nim Piotr Ostrowski, dotychczasowy wiceprzewodniczący OPZZ. W czwartek 26 stycznia Rada OPZZ wybrała wiceprzewodniczących na najbliższe pięć lat. Funkcje wiceprzewodniczących w kadencji 2022-2027 będą pełnić Barbara Popielarz, Sebastian Koćwin oraz Błażej Mądrzycki. 

 

OPZZ z nowymi wiceprzewodniczącymi

Barbara Popielarz – do związków zawodowych dołączyła w 1988 roku. W 2007 roku została przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego przy Miedziowym Centrum Zdrowia S.A. W 2013 roku jako pierwsza kobieta objęła funkcję wiceprzewodniczącej związku skupiającego 28 zakładowych organizacji działających w KGHM. Od 2010 roku jest członkinią Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego, a od 2018 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej OPZZ. W Centrali OPZZ była odpowiedzialna za Wydział Organizacji Pracy i Informacji.

Sebastian Koćwin – od początku pracy zawodowej związany ze Związkiem Zawodowym Pracowników ZUS – w jego opolskim oddziale do dziś pełni funkcję członka zarządu. W 2014 roku wybrany na przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Opolskiego. W czasie kierowania Radą skupiał się przede wszystkim na integrowaniu środowiska związkowego z terenu Opolszczyzny, poprawie sytuacji bytowej pracowników oraz zwiększeniu obecności OPZZ w mediach. W 2019 roku został wiceprzewodniczącym OPZZ, pełniąc tę funkcję był odpowiedzialny za Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia. Obecnie pełni też funkcję przewodniczącego Rady Rynku Pracy i zasiada w zespole RDS ds. ubezpieczeń społecznych.

Błażej Mądrzycki – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2009 roku związany z Katedrą Prawa Pracy i Polityki Socjalnej na tym Wydziale. Członek Zespołu Badawczego Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UŚ, mediator współpracujący ze Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji WPiA UŚ. Autor publikacji z zakresu prawa pracy oraz redaktor naczelny czasopisma naukowego „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”. Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz rzecznik i koordynator ds. prawnych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.