W dniu 28 lutego 2023 r. w siedzibie Rady OPZZ woj. pomorskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie związkowe Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej.

W dniu 28 lutego 2023 r. w siedzibie Rady OPZZ woj. pomorskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie związkowe Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej. Spotkanie prowadził Przewodniczący Adam Liszczewski. W toku obrad omówiono szereg ważnych spraw dla związku, m.in. zatwierdzono bilans finansowy związku za 2022 r. Jednocześnie omówiono stan przygotowań do 8 Zjazdu WZZ PGM, który jest planowany w dniach 21-23 kwietnia 2023 r. w Mielnie.