30 lecie powstania Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej

30 lecie powstania Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej

Związkowcy z WZZ PGM i zaproszeni goście uczestniczyli w dniu 22 kwietnia 2023r.
w ośrodku Albatros Medical Spa w Mielnie, w jubileuszowych uroczystościach 30 rocznicy powstania Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej. Na początek Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski przypomniał historię powstania federacji Gospodarki Morskiej i wspomniał o zasłużonych działaczach i twórcach związku w tym m.in. Maciej Manicki, Kazimierz Schreiber, Bolesław Gronkowski, Edwin Wiśniewski, Jan Gumiński
i wielu innych. Uczestnicy uczcili chwilą ciszy tych naszych wybitnych działaczy którzy
w czasie kończącej się kadencji opuścili szeregi związku na zawsze w tym Jana Guza, Kazimierza Schreibera, Kazimierza Mya, Henryka Nowakowskiego, Jerzego Laskowskiego, Zenona Wojtasa, Jana Cejrowskiego i Waldemara Wilamowskiego.

Honorowym gościem jubileuszu była wiceprzewodnicząca OPZZ kol. Barbara Popielarz, która w imieniu kierownictwa OPZZ wręczyła honorowy dyplom OPZZ z okazji 30 rocznicy powstania związku. Dyplom odebrał w imieniu związku kol. Adam Liszczewski.

Do uczestników list gratulacyjny skierował poseł na Sejm RP i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek.

Uhonorowano odznaczeniami związkowymi zasłużonych działaczy WZZ PGM. Odznaczenia wręczała kol. Barbara Popielarz i Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski.

Odznaczenia III stopnia „Za Zasługi dla OPZZ” otrzymali kol. Andrzej Stańczyk DB Port Szczecin, Marian Jeziorki SR Nauta Gdynia i Sławomir Bała MZZ Pracowników Stoczni Gdańsk. Wręczono również odznaczenia II stopnia  „Za Zasługi dla OPZZ”, które otrzymali kol. Włodzimierz Wiśniewski MRS Gryfia Szczecin, Janusz Nowaczkiewicz Port Gdańsk, Tomasz Strasenburg Bulk Cargo Port Szczecin, Zbigniew Wolski i Józef Lomperta Gdańska Stocznia Remontowa. Oraz wręczono odznaczenia I stopnia „Za Zasługi dla OPZZ” które odebrali kol. Beata Ożga OBR CTM Gdynia, Przemysław Kawczyński Port Gdańsk, Barbara Chałaszczyk
i Mieczysław Dzionk Port Gdynia. Dyplomy Honorowe za działalność w szeregach WZZ PGM wręczono kol. Celinie Ruteckiej Gdańska Stocznia Remontowa i Wojciechowi Hinczewskiemu Ostróda Yacht. Dyplom za działalność w strukturach MWZZ PGM GSR otrzymał kol. Łukasz Piekarski.

W drugiej części podsumowano mijającą kadencję związku i wybrano nowe władze WZZ PGM na kadencję 2023 – 2028. Udzielono absolutorium dla władz związku za działalność

w tej mijającej kadencji związku, a przecież nie była łatwa.

Przewodniczącym WZZ PGM na kadencję 2023 – 2028, wybrano ponownie kol. Adama Liszczewskiego. Do Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM wybrano kol. Beatę Ożga, Jacka Rosengarta, Andrzeja Stańczyka, Włodzimierza Wiśniewskiego, Janusza Nowaczkiewicza, Andrzeja Biernackiego, Jana Berendta, Sławomira Bałę.

Wybrano również Komisję Rewizyjną której przewodniczyć będzie kol. Zbigniew Wolski wraz Przemysławem Kawczyńskim, Marianem Jeziorskim, Dariuszem Gregorczykiem i Krzysztofem Paradowskim.

Przyjęto szereg regulaminów i co najważniejsze Nowy Statut WZZ PGM. Uchwalono Program działania WZZ PGM na kadencję 2023 – 2028. Teraz czas na realizację przyjętych Uchwał.

 

Adam Liszczewski