Pierwsze spotkanie Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM.

W siedzibie związku w Gdańsku 27.06.2023r. spotkali się związkowcy WZZ PGM na pierwszych w tej kadencji obradach Prezydium związku. Oprócz członków Prezydium uczestniczyli również Przewodniczący KR Zbigniew Wolski i Sekretarz KR Marian Jeziorski. Obecni byli również Przewodniczący OZ z Bulk Cargo Tomasz Strasenburg i RSB Andrzej Etmański. Obrady prowadził Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski, który wręczył Nowy Statut WZZ PGM, inne dokumenty i regulaminy które zostały zatwierdzone przez KRS.

Przewodniczący wręczył zakresy obowiązków dla funkcyjnych członków Prezydium, Janusza Nowaczkiewicza, Jacka Rosengarta i Sławomira Bały. Omówiono również bieżące problemy z jakimi mają do czynienia nasze organizacje w swoich firmach. Omówiono plan pracy związku na II połowę roku i wstępnie na rok 2024. Jednogłośnie przegłosowano Oświadczenie Rady Krajowej WZZ PGM w sprawie Stanowiska Rady OPZZ dotyczącego układu Rząd RP z NSZZ „S”. Na tym obrady zakończono.

Adam Liszczewski