Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM

W siedzibie związku w Gdańsku w dniu 19 września 2023 r. odbyło się Prezydium Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej. Uczestniczyli w nim członkowie Prezydium i zaproszeni goście, m.in: Przewodniczący KR Zbigniew Wolski, sekretarz KR Marian Jeziorski, Przewodniczący Bulk Cargo Tomasz Strasenburg i RSB Andrzej Etmański. Obrady poprowadził Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski. Podczas obrad omówiono bieżące problemy z którymi mają do czynienia organizacje związkowe w swoich firmach, a także omówiono przygotowania do spotkania związkowego WZZ PGM w dniach 20-22 października 2023 r.  w Mielnie.