Doroczne obrady Komisji Rewizyjnej WZZPGM i przy okazji spotkanie związkowe.

Doroczne obrady Komisji Rewizyjnej WZZPGM i przy okazji spotkanie związkowe – 15.02.2024 r.
Przewodniczący WZZPGM Adam Liszczewski i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WZZPGM Zbigniew Wolski poprowadzili spotkanie na którym omówiono działalność i sprawy finansowe WZZPGM. Ponadto rozmawiano o bieżących sprawach w portach i przemyśle stoczniowym.
Adam Liszczewski