Prezydium Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej.

W dniu 07.03.2024, odbyło się pierwsze w tym roku Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM. Uczestniczyli w nim w komplecie członkowie Prezydium, Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej WZZ PGM, oraz członkowie Rady Krajowej. Omawiano szereg ważnych spraw dla związku jak i funkcjonowania organizacji związkowych w firmach w których działają nasze organizacje. Przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2023. Podjęto zamierzenia na najbliższe miesiące. W drugiej części gościliśmy Prezesa Zarządu Port Gdański Eksploatacja Pana Mariusza Wdowczyka i Pełnomocnika Zarządu Port Gdański Eksploatacja Pana Michała Megera. W trakcie dyskusji wymieniono uwagi i spostrzeżenia w temacie działalności firmy, działalności organizacji związkowej i wzajemnej współpracy. Z satysfakcją dla obu stron umówiono się na kontynuacje wspólnych spotkań w niedalekiej przyszłości.

Adam Liszczewski