Spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Stoczniowego w dniu 19.03.2024 r.

W ramach dialogu społecznego w Warszawie pod przewodnictwem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusza Marchewki obradował ZT ds. PS..
Stronę społeczną reprezentowali m.in. przedstawiciele OPZZ i WZZ PGM – Adam Liszczewski, Jacek Rosengart, Sławek Bała, Włodek Wiśniewski i Patryk Piask. Omówiono szereg ważnych zagadnień i przyjęto zamierzenia na następne spotkania.
Adam Liszczewski