IV Zjazd WZZ PGM – 2006 rok

Zjazd  WZZ PGM  odbył się 22 kwietnia 2006 roku w Stężycy. W zjeździe uczestniczyło 65 delegatów. Na Przewodniczącego związku zgłoszono z Sali kolegę Kazimierza Schreibera.
W wyniku tajnego głosowania kolega Kazimierz Schreiber otrzymał 57 głosów.

 

IV Rada Krajowa WZZ PGM 2006 – 2010

1. Schreiber Kazimierz Przewodniczący Związku
2 Mya Kazimierz V-ce Przewodniczący Związku
3 Gronkowski Bolesław V-ce Przewodniczący Związku
4 Marciniak Celestyn V-ce Przewodniczący Związku do 06.08.2008
5 Janiec Jan V-ce Przewodniczący Związku do 15.11.2007
6 Gumiński Jan Przewodniczący Sekcji Stoczniowej
7 Sandach Stefan Przewodniczący Sekcji Portów Morskich
8 Rupar Leszek Przewodniczący Sekcji Żeglugi Śródlądowej
9 Wiśniewski Edwin Sekretarz Związku
10 Wilanowski Waldemar Stocznia Gdańska S.A.
11 Wojna Ryszard Stocznia Północna
12 Pilarska Kwiatkowska Magdalena OBR CTM Gdynia
13 Żmijewski Zbigniew Stocznia Szczecińska Nowa do 03.12.2008
14 Kubera Stanisław MSR Świnoujście
15 Hinczewski Wojciech Ostróda Yacht Sp. z o.o.
16 Hoffman Krzysztof Famos Starogard Gdańsk S.A.
17 Szczuka Eugeniusz Centrum Techniki Okrętowej do 30.06.2008
18 Kustosz Zbigniew ZOUCHiK ‘’Klimor’’ Sp. z o.o.
19 Cejrowski Jan Fama Gniew ROLLS-ROYCE Sp z o.o.
20 Lamek Włodzimierz Stocznia Tczew Sp.z o.o.
21 Szczepanowski Andrzej P.P.U.  ‘’ Techmet’’ Sp. z o.o.
22 Mardyła Bogusław Port Gdański S.A.
23 Biernacki Andrzej Port Gdynia S.A.
24 Nowakowski Henryk Stocznia Remontowa Nauta
25 Bołzan Bogdan Bulk – Cargo Port Szczecin Sp. z o.o.
26 Stańczyk Andrzej Drobnica Port Szczecin Sp z o.o.
27 Graba Anna Dragmor Sp z o.o.
28 Romanek Krzysztof Żegluga Mazurska Sp z o.o.
29 Formella Henryk FUO Rumia S.A.
30 Nieckarz Krzysztof Stocznia Kożle Sp. z o.o. do 17.11.2007
31 Manicki Maciej Struktura Terenowa Szczecin
32 Stawiarski Artur Stocznia Gdynia S.A. do 17.08.2008
33 Białas Zenon Żegluga Bydgoska  S.A.

Komisja Rewizyjna RK WZZ PGM 2006 – 2010

1 Wojtas Zenon Przewodniczący
2 Skierka Piotr V-ce Przewodniczący
3 Sadowska Urszula Sekretarz  Komisji
4 Rynkiewicz Grażyna Członek Komisji
5 Cholewiński Zbigniew Członek Komisji
6 Rzymkowska Grażyna Członek Komisji
7 Wojach Stanisław Członek Komisji  do 05.08.2008 r.
8 Sakowska Iwona Członek Komisji

 

Prezydium RK WZZ PGM 2006 – 2010

1 Schreiber Kazimierz Przewodniczący Związku
2 Gronkowski Bolesław V-ce Przewodniczący Związku
3 Janiec Jan V-ce Przewodniczący Związku
4 Mya Kazimierz V-ce Przewodniczący Związku
5 Marciniak Celestyn V-ce Przewodniczący Związku
6 Gumiński Jan Przewodniczący Sekcji Stoczniowej
7 Sandach Stefan Przewodniczący Sekcji Porty Morskie
8 Rupar Leszek Przewodniczący Sekcji Żegluga Śródlądowa
9 Wiśniewski Edwin Sekretarz Związku
10 Romanek Krzysztof Członek Prezydium
11 Stańczyk Andrzej Członek Prezydium
12 Wojna Ryszard Członek Prezydium
13 Mardyła Bogusław Członek Prezydium
14 Wilanowski Waldemar Członek Prezydium
15 Pilarska Kwiatkowska Magdalena Członek Prezydium
16 Nowakowski Henryk Członek Prezydium
17 Żmijewski Zbigniew Członek Prezydium
18 Bołzan Bogdan Członek Prezydium

Wykaz Zakładowych Organizacji Członkowskich

Wolnego Związku Zawodowego

Pracowników  Gospodarki Morskiej 

Kadencja   2006  –  2010 r.

Przemysł Stoczniowy

 

1 Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.
2 Stocznia Gdynia S.A.
3 Stocznia Północna S.A.
4 Gdańska Stocznia Remontowa S.A.
5 Stocznia Gdańska S.A.
6 Stocznia Remontowa Nauta
7 Stocznia Kożle Sp. z o.o. do 17.11.2007
8 Morska Stocznia Remontowa Świnoujście S.A.
9 Stocznia Tczew Sp. z o.o.
10 Ostróda Yacht Sp. z o.o.
11 Stocznia Szczecińska – Nowa
12 ZOUCHiK Klimor  Sp. z o.o. do 30.10.2009
13 FUO Rumia Sp. z o.o.
14 Rolls Royce – Fama Gniew Sp. z o.o.
15 Famos Starogard
16 PPU Technet Sp. z o.o.
17 Centrum Techniki Okrętowej Gdańsk do 30.06.2008
18 OBR CTM Gdynia

 

Porty Morskie

 

1 Port Gdynia S.A.
2 Port Gdańsk S.A.
3 Bulk – Cargo Port Szczecin Sp z o.o.
4 Drobnica – Port Szczecin Sp.  z o.o.
5 Dragmor  Sp. z o.o. do 15.10.2007

 

Żegluga Śródlądowa

 

1 Żegluga Mazurska  Sp. z o.o.
2 Żegluga Bydgoska  Sp. z o.o. do 08.09.2006
3 Żegluga Świnoujska  Sp. z o.o.

 

Na Zjeździe uczestniczył V-ce Przewodniczący OPZZ kol. Jan Kisieliński. W mijającej kadencji działacze WZZ PGM otrzymali kilkadziesiąt odznaczeń Państwowych z okazji 20 lecia OPZZ. M.in. odznaczeni zostali działacze związku Kol. Jerzy Laskowski, Krzysztof Romanek i Henryk Kuśmierczyk którzy zakończyli pracę zawodową i przeszli na emeryturę. Kolega Jerzy Laskowski był jednym z założycieli OPZZ uczestnicząc w 1983 r. w Bytomiu gdzie powstały struktury OPZZ.

Obecny na Zjeździe kol. Maciej Manicki w imieniu fundacji OPZZ wręczył w/w Kolegom pamiątkowe wazony a kolega Jan Kisieliński w imieniu Przewodniczącego OPZZ wręczył koledze Jerzemu Laskowskiemu pamiątkowy puchar.