Prezydium Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej

Organizacja związkowa WZZ PGM przy Stoczni Remontowej „Nauta” w Gdyni w dniu 25 czerwca 2019r. gościła Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM, które omówiło bieżące wydarzenia i sprawy w przemyśle stoczniowym i portach morskich Gdańska, Gdyni i Szczecina. Jednak z uwagi na przypadające w czerwcu Dni Morza i Dzień Stoczniowca na wniosek Organizacji Związkowej WZZ PGM w SR „Nauta” Przewodniczący OPZZ przyznał odznaki „Za Zasługi Dla OPZZ” wyróżniającym się związkowcom. Honorowe odznaki otrzymali - ...
More

Posiedzenie Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej

Nadmorskie Sarbinowo gościło w dniach 22.03-24.03.2019, działaczy Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej, oraz zaproszonego na Posiedzenie Rady Krajowej WZZ PGM, Przewodniczącego OPZZ kol. Jana Guza. Związkowcy z WZZ PGM ocenili miniony rok 2018. Jaki był dla Związku? I jaki był dla Polskiego Przemysłu Morskiego. Po wysłuchaniu sprawdzania Przewodniczącego WZZ PGM Adama Liszczewskiego i Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, które przedstawił jej przewodniczący Zbigniew Wolski, pod...
More

NIE UMIERA TEN, KTO TRWA W PAMIĘCI ŻYWYCH”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Śp Pawła Adamowicza Wieloletniego Prezydenta Gdańska. Człowieka Wielkiego Serca. Wybitnego Samorządowca i Społecznika Panie Prezydencie, wciąż nie możemy się pogodzić z nienawiścią i bezsensem zbrodni, która Pana nam zabrała. Nasz Gdańsk był Pana pasją i miłością, a samorząd był Pana powołaniem. To dzięki Panu Gdańsk jest PIĘKNYM, WOLNYM, TOLERANCYJNYM I SOLIDARNYM MIASTEM. Reprezentował Pan przy tym niespotykaną kulturę i szacun...
More

Spotkanie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego

Po długim czasie i kolejny raz na wniosek strony społecznej ( niestety tak funkcjonuje dialog społeczny ) zwołano posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego, które odbyło się w dniu 08.11.2018 w Centrum Partnerstwa Społecznego w Warszawie. Ponownie pod  nieobecność przewodniczącego zespołu Ministra Marka Gróbarczyka, posiedzenie Zespołu prowadził p. Maciej Styczyński,  Naczelnik Wydziału w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W obradach Zespołu uczestn...
More

Pożegnanie śp. Kazimierza Schreibera 1950 – 2018

W dniu 17 października 2018 r.na cmentarzu parafialnym św. Józefa w Tczewie, rodzina, przyjaciele, koleżanki i koledzy związkowcy pożegnali naszego kolegę, długoletniego Przewodniczącego Rady OPZZ województwa pomorskiego i Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej Kazimierza Schreibera. OPZZ reprezentował Przewodniczący OPZZ Jan Guz i Krzysztof Ozdarski. Przy mogile naszego kolegi słowa pożegnania wygłosił Jan Guz, który wspomniał drogę związkową i wkład w budowaniu jedności...
More

Informacja Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej

Organizacja Związkowa WZZ PGM w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie w dniu 29.08.2018 była organizatorem obrad Prezydium Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej. W pierwszej części Członkowie Prezydium z Przewodniczącym WZZ PGM Adamem Liszczewskim złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą „O Godność człowieka” upamiętniającą  strajk 1970. Następnie w Sali konferencyjnej Hotelu Jachtowa w Szczecinie prowadzono obrady prezydium RK WZZ PGM.  Przedstawi...
More

Posiedzenie WRDS woj. pomorskiego poświęcone sytuacji spółki Port Gdański Eksploatacja S.A.

W dniu 09.07.2018 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego woj. pomorskiego poświęcone sytuacji spółki Port Gdański Eksploatacja. Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej w Port Gdański Eksploatacja Janusz Nowaczkiewicz i Piotr Ratkowski z NSZZ Solidarność przedstawili sytuację ich przedsiębiorstwa. Konsekwencją trudnej sytuacji ekonomiczno - prawnej ich spółki była demonstracja, do której doszło w dniu 29.06.2018r. a spowodowana była braki...
More

Pikieta protestacyjna Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A.

Organizacje związkowe WZZ Pracowników Gospodarki Morskiej i NSZZ Solidarność z Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A.  przeprowadziły w dniu 29.06.2018 pikietę protestacyjną przed siedzibą Zarządu Portu Gdańsk. Przybyło około 200 portowców dokerów i dźwigowych. Wspomagały ich, organizacje portowe z DCT Gdańsk, i innych firm portowych i przemysłu morskiego Trójmiasta. Swoje poparcie dla protestujących udzieliły również organizacje związkowe z Portów w Szczecinie przysyłając stosowne pisma. Pikietę...
More

Prezydium Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej

Z uwagi na drobne nieścisłości merytoryczne do poniższego tekstu wprowadzono korektę. W dniu 20 czerwca 2018 r obdarował Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM. Na pierwszym posiedzeniu prezydium związku, w tej kadencji związku podsumowano obrady VII Zjazdu WZZPGM i zatwierdzono dokumenty zjazdu. Wręczono zakresy kompetencji dla funkcyjnych działaczy związku i omówiono bieżące zadania jakie związek realizuje tj: - Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych stosowanych w OPZZ i WZZ PGM, oraz ...
More