Trójstronny Zespół ds. Przemysłu Stoczniowego

Po długim czasie na prośbę organizacji związkowych, zwołano posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego, które to odbyło się w dniu 09.04.2018 w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie. Pod nieobecność przewodniczącego zespołu Ministra Marka Gróbarczyka, posiedzenie Zespołu prowadził p. Maciej Styczyński,  Naczelnik Wydziału w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W obradach Zespołu stronę rządową reprezentowali m.in.: Sekretarz Stanu Ministerstwa Obrony...
More

Kampania wyborcza do struktur OPZZ w toku

Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej aktywnie uczestniczy w kampanii wyborczej do struktur wojewódzkich OPZZ, dzięki czemu wprowadził swoich członków do władz OPZZ w województwach  Zachodniopomorskimi i Pomorskim. 19. lutego odbyły się wybory w Radzie OPZZ Województw Zachodniopomorskiego. Kol Andrzej Stańczyk z DB Port Szczecin został wybrany na Wiceprzewodniczącego Prezydium Rady OPZZ, natomiast Andrzej Kryń z Żeglugi Świnoujskiej został Członkiem Prezydium Rady OPZZ, kt...
More

Delegaci Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej wybrani do Rady OPZZ woj. zachodniopomorskiego

Szczecin 19.12.2017  r. Organizacje zrzeszone w Branży „Transport” województwa zachodniopomorskiego dokonały wyboru członków Rady O.P.Z.Z.  województwa w kadencji 2018 – 2021. W wyniku tajnego głosowania z jedenastu delegatów z branży obecnych na wyborach członkami Rady Wojewódzkiej zostali wybrani przedstawiciele Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej z firm takich jak: DB Port Szczecin – Andrzej Stańczyk Morska Stocznia Remontowa – Włodzimierz Wiśniewski Żegl...
More

Kampania Wyborcza Branży „Transport i Gospodarka Morska” Rady OPZZ Województwa Pomorskiego

Hotel Logos (dawny Dom Nauczyciela) w Gdańsku, gościł delegatów z organizacji zrzeszonych w Branży „Transport i Gospodarka Morska” należącej  do Rady OPZZ Województwa Pomorskiego. Na obrady przybyło 19 delegatów. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego kol. Kazimierz Schreiber. Po zapoznaniu delegatów z aktualnymi problemami OPZZ, w tym m.in. prowadzonej kampanii wyborczej, finansowaniu Rady OPZZ woj. pomorskiego, działalności Rady, przystąpiono do wyborów członków...
More

Jubileusz 25 lecia WZZ PGM i 35 lecia WZZ PGM w MSR Gryfia w Szczecinie.

Ośrodek „Baltic Inn” w Pogorzelicy (Zachodniopomorskie), 20 października 2017 r. gościł władze, delegatów i zaproszonych gości, aby świętować 25-lecie Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej i 35 lecie Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. w Szczecinie. W Jubileuszu uczestniczył Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ. W trakcie uroczystości głos zabrał Przewodniczący Rady Krajowej WZZ PGM Kazimierz Schr...
More

RK WZZ Mielno 22.04.2017

Szkolenie i Posiedzenie Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej – Mielno 22.04.2017 Na swoim kolejnym posiedzeniu spotkali się delegaci Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej. Podobnie jak w poprzednio miejscem spotkania było Mielno i ośrodek FWP Albatros. W posiedzeniu i szkoleniu uczestniczyli członkowie Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej, delegaci na krajowy Zjazd oraz przedstawiciele organizacji członkowskich. Obrady RK ...
More

Jest szansa dla Portu Gdańskiego Eksploatacja

02 marzec 2017 Jest szansa na poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. (PGE). Wszystko jednak w rękach właściciela oraz zarządu PGE, którzy powinni zintensyfikować dialog społeczny z przedstawicielami pracowników i poważnie potraktować zgłaszane przez nich merytoryczne propozycje działań naprawczych. To konkluzja spotkania z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem, które odbyło się 1 marca br. na wniosek OPZZ. Przedstaw...
More

Port Gdański – Eksploatacja. Co dalej?

Podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w dniu 16.02.2017 Jan Guz, przewodniczący OPZZ wyraził zaniepokojenie brakiem reakcji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na wniosek OPZZ o spotkanie w sprawie sytuacji w spółce Port Gdański Eksploatacja S.A. Jednocześnie ponownie wystosował pismo z prośbą o pilne zorganizowanie spotkania Ministra GM i ŻŚ , lub upoważnionego sekretarza lub podsekretarza stanu z przedstawicielami OPZZ. Pomimo wielokrotnych próśb ze strony załogi Port...
More