Spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Stoczniowego w dniu 19.03.2024 r.

W ramach dialogu społecznego w Warszawie pod przewodnictwem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusza Marchewki obradował ZT ds. PS.. Stronę społeczną reprezentowali m.in. przedstawiciele OPZZ i WZZ PGM - Adam Liszczewski, Jacek Rosengart, Sławek Bała, Włodek Wiśniewski i Patryk Piask. Omówiono szereg ważnych zagadnień i przyjęto zamierzenia na następne spotkania. Adam Liszczewski
More

Prezydium Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej.

W dniu 07.03.2024, odbyło się pierwsze w tym roku Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM. Uczestniczyli w nim w komplecie członkowie Prezydium, Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej WZZ PGM, oraz członkowie Rady Krajowej. Omawiano szereg ważnych spraw dla związku jak i funkcjonowania organizacji związkowych w firmach w których działają nasze organizacje. Przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2023. Podjęto zamierzenia na najbliższe miesiące. W drugiej części gościliśmy Prezesa Zarządu Port Gda...
More

Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM

W siedzibie związku w Gdańsku w dniu 19 września 2023 r. odbyło się Prezydium Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej. Uczestniczyli w nim członkowie Prezydium i zaproszeni goście, m.in: Przewodniczący KR Zbigniew Wolski, sekretarz KR Marian Jeziorski, Przewodniczący Bulk Cargo Tomasz Strasenburg i RSB Andrzej Etmański. Obrady poprowadził Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski. Podczas obrad omówiono bieżące problemy z którymi mają do czynienia organizacje związkowe w swoich ...
More

Pierwsze spotkanie Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM.

W siedzibie związku w Gdańsku 27.06.2023r. spotkali się związkowcy WZZ PGM na pierwszych w tej kadencji obradach Prezydium związku. Oprócz członków Prezydium uczestniczyli również Przewodniczący KR Zbigniew Wolski i Sekretarz KR Marian Jeziorski. Obecni byli również Przewodniczący OZ z Bulk Cargo Tomasz Strasenburg i RSB Andrzej Etmański. Obrady prowadził Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski, który wręczył Nowy Statut WZZ PGM, inne dokumenty i regulaminy które zostały zatwierdzone przez KRS. ...
More

30 lecie powstania Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej

30 lecie powstania Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej Związkowcy z WZZ PGM i zaproszeni goście uczestniczyli w dniu 22 kwietnia 2023r. w ośrodku Albatros Medical Spa w Mielnie, w jubileuszowych uroczystościach 30 rocznicy powstania Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej. Na początek Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski przypomniał historię powstania federacji Gospodarki Morskiej i wspomniał o zasłużonych działaczach i twórcach związku w tym m.in...
More

W dniu 28 lutego 2023 r. w siedzibie Rady OPZZ woj. pomorskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie związkowe Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej.

W dniu 28 lutego 2023 r. w siedzibie Rady OPZZ woj. pomorskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie związkowe Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej. Spotkanie prowadził Przewodniczący Adam Liszczewski. W toku obrad omówiono szereg ważnych spraw dla związku, m.in. zatwierdzono bilans finansowy związku za 2022 r. Jednocześnie omówiono stan przygotowań do 8 Zjazdu WZZ PGM, który jest planowany w dniach 21-23 kwietnia 2023 r. w Mielnie.
More

OPZZ ma nowych wiceprzewodniczących

Rada OPZZ w czwartek 26 stycznia wyłoniła wiceprzewodniczących w kadencji 2022-2027. Zostali nimi Barbara Popielarz, Sebastian Koćwin i Błażej Mądrzycki. Ponad miesiąc temu X Kongres OPZZ wytyczył nowe kierunki działań Porozumienia w kolejnej kadencji. Delegaci i Delegatki z siedmiu branż wyłonili również nowego Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Został nim Piotr Ostrowski, dotychczasowy wiceprzewodniczący OPZZ. W czwartek 26 stycznia Rada OPZZ wybrała wiceprze...
More

Piotr Ostrowski nowym Przewodniczącym OPZZ

W dniu 15 grudnia 2022 r. rozpoczął się X Kongres OPZZ, podczas którego delegatki i delegaci z 7 branż wybrali nowego Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Został nim Piotr Ostrowski, który od 2018 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego OPZZ, znany i ceniony za swoją działalność związkową w kraju i za granicą,  Koordynator wielu europejskich projektów z udziałem OPZZ. W imieniu Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej składamy serdeczne gratu...
More

Prezydium Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej.

W dniu 07.12.2022 obradowało Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM. Obrady prowadził Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski. Oprócz spraw proceduralnych podjęto szereg decyzji i ustaleń w sprawie planowanego na 2023 r VIII Zjazdu WZZ PGM. Opracowano kalendarz wyborczy i zatwierdzono ilości delegatów z poszczególnych organizacji związkowych. Uzgodniono wstępny termin VIII Zjazdu tj 21.04.2023 - 23.04.2023r. W trakcie obrad i w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem złożo...
More