Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM

W siedzibie związku w Gdańsku w dniu 19 września 2023 r. odbyło się Prezydium Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej. Uczestniczyli w nim członkowie Prezydium i zaproszeni goście, m.in: Przewodniczący KR Zbigniew Wolski, sekretarz KR Marian Jeziorski, Przewodniczący Bulk Cargo Tomasz Strasenburg i RSB Andrzej Etmański. Obrady poprowadził Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski. Podczas obrad omówiono bieżące problemy z którymi mają do czynienia organizacje związkowe w swoich ...
More

Pierwsze spotkanie Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM.

W siedzibie związku w Gdańsku 27.06.2023r. spotkali się związkowcy WZZ PGM na pierwszych w tej kadencji obradach Prezydium związku. Oprócz członków Prezydium uczestniczyli również Przewodniczący KR Zbigniew Wolski i Sekretarz KR Marian Jeziorski. Obecni byli również Przewodniczący OZ z Bulk Cargo Tomasz Strasenburg i RSB Andrzej Etmański. Obrady prowadził Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski, który wręczył Nowy Statut WZZ PGM, inne dokumenty i regulaminy które zostały zatwierdzone przez KRS. ...
More

30 lecie powstania Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej

30 lecie powstania Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej Związkowcy z WZZ PGM i zaproszeni goście uczestniczyli w dniu 22 kwietnia 2023r. w ośrodku Albatros Medical Spa w Mielnie, w jubileuszowych uroczystościach 30 rocznicy powstania Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej. Na początek Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski przypomniał historię powstania federacji Gospodarki Morskiej i wspomniał o zasłużonych działaczach i twórcach związku w tym m.in...
More

W dniu 28 lutego 2023 r. w siedzibie Rady OPZZ woj. pomorskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie związkowe Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej.

W dniu 28 lutego 2023 r. w siedzibie Rady OPZZ woj. pomorskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie związkowe Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej. Spotkanie prowadził Przewodniczący Adam Liszczewski. W toku obrad omówiono szereg ważnych spraw dla związku, m.in. zatwierdzono bilans finansowy związku za 2022 r. Jednocześnie omówiono stan przygotowań do 8 Zjazdu WZZ PGM, który jest planowany w dniach 21-23 kwietnia 2023 r. w Mielnie.
More

OPZZ ma nowych wiceprzewodniczących

Rada OPZZ w czwartek 26 stycznia wyłoniła wiceprzewodniczących w kadencji 2022-2027. Zostali nimi Barbara Popielarz, Sebastian Koćwin i Błażej Mądrzycki. Ponad miesiąc temu X Kongres OPZZ wytyczył nowe kierunki działań Porozumienia w kolejnej kadencji. Delegaci i Delegatki z siedmiu branż wyłonili również nowego Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Został nim Piotr Ostrowski, dotychczasowy wiceprzewodniczący OPZZ. W czwartek 26 stycznia Rada OPZZ wybrała wiceprze...
More

Piotr Ostrowski nowym Przewodniczącym OPZZ

W dniu 15 grudnia 2022 r. rozpoczął się X Kongres OPZZ, podczas którego delegatki i delegaci z 7 branż wybrali nowego Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Został nim Piotr Ostrowski, który od 2018 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego OPZZ, znany i ceniony za swoją działalność związkową w kraju i za granicą,  Koordynator wielu europejskich projektów z udziałem OPZZ. W imieniu Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej składamy serdeczne gratu...
More

Prezydium Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej.

W dniu 07.12.2022 obradowało Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM. Obrady prowadził Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski. Oprócz spraw proceduralnych podjęto szereg decyzji i ustaleń w sprawie planowanego na 2023 r VIII Zjazdu WZZ PGM. Opracowano kalendarz wyborczy i zatwierdzono ilości delegatów z poszczególnych organizacji związkowych. Uzgodniono wstępny termin VIII Zjazdu tj 21.04.2023 - 23.04.2023r. W trakcie obrad i w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem złożo...
More

Obradowała Rada Krajowa Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej.

Mielno i Albatros Medical SPA, kolejny raz gościł związkowców z WZZ PGM. W obradach uczestniczył Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. Obrady prowadził Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski, przy współudziale Sekretarza Prezydium RK WZZ PGM Sławomira Bały. Na początek obrad uhonorowano kol. Barbarę Sutkowską z WZZ PGM Stoczni Remontowej „Nauta” Gdynia odznaką I stopnia „Za Zasługi dla OPZZ” podkreślając Barbary pracę społeczną na rzecz naszego związku. Zgromadzeni przedstawiciele z...
More

Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM – 21 czerwiec 2022r.

Zgodnie ze statutem i harmonogramem w dniu 21 czerwca 2022r w siedzibie Federacji w Gdańsku, zebrało się Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM. Na obrady zaproszono kol. Stanisława Dorotyna z organizacji WZZ PGM Fama i Kongsberg Gniew, który został wybrany jako po. Przewodniczącego Organizacji, po nagłej śmierci dotychczasowego Przewodniczącego kol. Janka Cejrowskiego. Kol. Stanisław Dorotyn będzie nieformalnym członkiem Prezydium, bez prawa głosu. W Prezydium uczestniczyli również, Przewodnicząca WZZ...
More

W środę 8 czerwca 2022 r. w OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Realizacja programu budowy polskich fregat „MIECZNIK”. Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej podczas Konferencji reprezentowali: Beata Ożga – Przewodnicząca WZZ PGM w OBR CTM S.A. Gdynia i Marian Jeziorski – Wiceprzewodniczący WZZ PGM i Przewodniczący WZZ PGM w Stoczni Remontowej Nauta Gdynia.

More