Obradowała Rada Krajowa Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej.

Mielno i Albatros Medical SPA, kolejny raz gościł związkowców z WZZ PGM. W obradach uczestniczył Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. Obrady prowadził Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski, przy współudziale Sekretarza Prezydium RK WZZ PGM Sławomira Bały. Na początek obrad uhonorowano kol. Barbarę Sutkowską z WZZ PGM Stoczni Remontowej „Nauta” Gdynia odznaką I stopnia „Za Zasługi dla OPZZ” podkreślając Barbary pracę społeczną na rzecz naszego związku. Zgromadzeni przedstawiciele z...
More

Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM – 21 czerwiec 2022r.

Zgodnie ze statutem i harmonogramem w dniu 21 czerwca 2022r w siedzibie Federacji w Gdańsku, zebrało się Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM. Na obrady zaproszono kol. Stanisława Dorotyna z organizacji WZZ PGM Fama i Kongsberg Gniew, który został wybrany jako po. Przewodniczącego Organizacji, po nagłej śmierci dotychczasowego Przewodniczącego kol. Janka Cejrowskiego. Kol. Stanisław Dorotyn będzie nieformalnym członkiem Prezydium, bez prawa głosu. W Prezydium uczestniczyli również, Przewodnicząca WZZ...
More

W środę 8 czerwca 2022 r. w OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Realizacja programu budowy polskich fregat „MIECZNIK”. Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej podczas Konferencji reprezentowali: Beata Ożga – Przewodnicząca WZZ PGM w OBR CTM S.A. Gdynia i Marian Jeziorski – Wiceprzewodniczący WZZ PGM i Przewodniczący WZZ PGM w Stoczni Remontowej Nauta Gdynia.

More

Posiedzenie Prezydium Rady OPZZ

W Dniu 17 maja 2022r. obradowało Prezydium OPZZ. W trakcie obrad przyjęto m.in. uchwały w sprawie przyznania indywidualnych odznak honorowych „Za zasługi dla OPZZ” III stopnia. Z województwa pomorskiego odznaczenie na wniosek Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej Stoczni Remontowej „Nauta” Gdynia, przyznano koledze Zbigniewowi Figurskiemu. Zbigniew Figurski jest związkowcem od 1965 r. Od 1976 r. członek organizacji związkowych przy Stoczni Remontowej „NAUTA”. Uczestnik pr...
More

Organizacje związkowe gospodarki morskiej spotkały się na obradach Rady Krajowej.

Korzystając z gościnności naszego ośrodka Albatros Medical Spa w Mielnie związkowcy z Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej spotkali się w dniach 22.04.2022 r.– 24.04.2022 r.  na plenarnych obradach związku. Omawiano szereg tematów związanych z działalnością związku w ostatnim okresie. w tym m.in.: - bilans finansowy związku, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności związku za rok 2021 r., - wybory do struktur OPZZ i udział przedstawicieli WZZ PGM w Radach ...
More

Apel Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej

W obliczu bezprecedensowej w skali, napaści na suwerenną i niepodległą Ukrainę, Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej zdecydowanie i stanowczo potępia działania Federacji Rosyjskiej. Ten agresywny akt, będący drastycznym naruszeniem prawa międzynarodowego, generuje ogromne zagrożenie dla obywateli Ukrainy i podważa podstawy europejskiego i światowego bezpieczeństwa. Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej solidaryzuje się z obywatelami Ukrainy, pracownikami ukr...
More

Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM – 03.03.2022 r.

W dniu 03 marca 2022 r. w Sali konferencyjnej Hotelu Logos obradowało Prezydium Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej. Dodatkowo zaproszono przewodniczących organizacji w OBR CTM, GSR i RSB. Z uwagi na podsumowanie finansów związku obecny był Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WZZ PGM. Podczas obrad zatwierdzono bilans finansowy związku. Przewodniczący KR Zbigniew Wolski w imieniu komisji przedstawił protokół i nie wniósł uwag. Prezydium jednogłośnie przyj...
More