I Zjazd WZZ PGM – 1992 rok

I Zjazd WZZ PGM odbył się w dniach 22–24 października 1992 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Gdańskiej Stoczni Remontowej w Stężycy.

W Zjeździe uczestniczyło  64 delegatów.

Na przewodniczącego Związku zgłoszono:

  • Kol. Kazimierza Schreibera
  • Kol. Stefana Sandacha

W wyniku tajnego głosowania:

  • kol. Kazimierz Schreiber otrzymał 46 głosów
  • kol. Stefan Sandach 16 głosów
  • 2 głosy wstrzymujące.

 

I Rada Krajowa WZZ PGM 1992 – 1996

 

1 Schreiber Kazimierz  „Techmet” Pruszcz Gdański
2 Gronkowski Bolesław Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia”
3 Mya Kazimierz Gdańska Stocznia „Remontowa”
4 Marciniak Celestyn Port Gdańsk
5 Bartochowski Krzysztof Port Gdańsk
6 Kruszyński Zygmunt Port Szczecin do 11.11.1994 r.
7 Dziak Marek Port Szczecin do 11.11.1994 r.
8 Kluba Ryszard Port Szczecin do 11.11.1994 r.
9 Zwara Eugeniusz Port Gdyni od  05.02.1993 r.
10 Sandach Stefan Portu Gdyni od 11.11.1994 r.
11 Laskowski Jerzy Stocznia Północna Gdańsk
12 Grabowski Zdzisław Stocznia Remontowa „Nauta” Gdynia
13 Kacprzak Piotr Płocka Stocznia Rzeczna
14 Nowak Józef Stocznia Ustka
15 Kuich Henryk Żegluga Bydgoska
16 Witek Krystyna Zakłady Rybne Giżycko
17 Strzałkowska Jadwiga Zakłady Rybne Chojnice
18 Gąsiorowski Janusz Instytut Morski Gdańsk
19 Kaczmarek Eryk KLIMOR Gdynia
20 Wiśniewski Edwin PROREM Gdańsk
21 Cichosz Kazimierz Stocznia Gdańska

od 11.11.1994 r.

 

 

 

22 Wilanowski Waldemar Stocznia Gdańska od 11.11.1994 r.
23 Gumiński Jan Stocznia Gdynia od 15.01.1993 r.
24 Marczak Jerzy Bulk – Cargo Port Szczecin Od 18.07.1996 r.

 

Komisja Rewizyjna RK WZZ PGM 1992 – 1996

 

1 Buczek Edyta Przewodnicząca – Stocznia Tczew
2 Wojtas Zenon Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia”
3 Burek Zdzisław Port Szczecin do 11.11.1994 r.
4 Radzikowska Anna Port Gdańsk
5 Romanek Krzysztof Żegluga Mazurska Giżycko
6 Kruk Piotr Centrala Rybna Białystok
7 Kaleta Fryderyk Stocznia Ustka do 21.12.1995 r.

 

Prezydium RK WZZ PGM 1992 – 1996

 

1 Schreiber Kazimierz Przewodniczący
2 Gronkowski Bolesław V-ce Przewodniczący
3 Mya Kazimierz V-ce Przewodniczący
4 Kuich Henryk V-ce Przewodniczący
5 Marciniak Celestyn V-ce Przewodniczący
6 Strzałkowska Jadwiga V-ce Przewodnicząca
7 Kruszyński Zygmunt Przewodniczący Sekcji Porty Morskie do 11.11.1994 r.
8 Laskowski Jerzy Przewodniczący Sekcji Stoczniowej
9 Witek Krystyna Przewodnicząca Sekcji Gospodarka Rybna
10 Wiśniewski Edwin Sekretarz

 

Główne tematy, to sprawy organizacyjne i deklaracja przystąpienia do OPZZ. Po burzliwej dyskusji postanowiono poddać pod głosowanie czy WZZ PGM powinno przystąpić do OPZZ.

Za przystąpieniem do OPZZ było 23 głosy. Przeciw przystąpieniu do OPZZ było 12 głosów. Wstrzymało się od głosowania 16 głosów.

W wyniku takiego rezultatu głosowania delegacje z Portu Gdynia i Stoczni Gdynia opuścili salę obrad. W przyjętej uchwale Zjazdu WZZ PGM postanowił:

  • w punkcie 7 Zjazd podjął decyzję o przystąpieniu WZZ PGM do OPZZ
  • w punkcie 8 – Zjazd zobowiązuje Prezydium Związku do prowadzenia rozmów
    i negocjacji z zakładowymi organizacjami w porozumieniu z sekcjami branżowymi związku, które na I Zjeździe WZZ POGM nie wyraziły zgody, na przystąpienie do OPZZ.

 

Wykaz Zakładowych Organizacji Członkowskich

Wolnego Związku Zawodowego

Pracowników Gospodarki Morskiej

Kadencja  1992  – 1996 r.

 

 

Przemysł Stoczniowy

 

1 Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia”
2 Gdańska Stocznia Remontowa
3 Stocznia Gdańsk od 11.11.1994 r.
4 Stocznia Gdynia od 15.01.1993 r.
5 Stocznia Ustka
6 Stocznia Północna Gdańsk
7 Stocznia Remontowa „Nauta” Gdynia
8 Płocka Stocznia Rzeczna
9 Instytut Morski Gdańsk
10 PROREM Gdańsk
11 KLIMOR Gdynia
12 Stocznia Tczew
13 TECHMET Pruszcz Gdański

 

Porty Morskie

 

1 Port Gdańsk
2 Port Gdynia od 05.02.1993 r.
3 Port Szczecin do 11.11.1994 r.
4 Bulk – Cargo Port Szczecin od 18.07.1996 r.

 

Żegluga Śródlądowa

 

1 Żegluga Bydgoska
2 Żegluga Mazurska

 

Gospodarka Rybna

 

1 Zakłady Rybne Giżycko
2 Zakłady Rybne Chojnice
3 Zakłady Rybne  Białystok