III Zjazd WZZ PGM – 2002 rok

III Zjazd WZZ PGM odbył się 20 kwietnia 2002 roku w Ośrodku Wypoczynkowym Szczecińskiej Stoczni Remontowej GRYFIA w Pogorzelicy.

W Zjeździe uczestniczyło 78 delegatów. Na Przewodniczącego Związku zgłoszono kolegę Kazimierz Schreibera. W wyniku tajnego głosowania kolega Kazimierz Schreiber otrzymał 72 głosy. Wynik wyborów został przyjęty przez Zjazd oklaskami i odśpiewaniem „Sto lat”.

 

III Rada  Krajowa WZZ PGM 2002 – 2006

1 Schreiber Kazimierz Przewodniczący PPU Techmet
2 Gronkowski Bolesław V-ce Przewodniczący SSR  Gryfia
3 Marciniak Celestyn V-ce Przewodniczący ZMP  Gdańsk
4 Mya Kazimierz V-ce Przewodniczący GSR
5 Laskowski Jerzy V-ce Przewodniczący Stocznia Północna
6 Gumiński Jan Członek Rady Stocznia Gdynia
7 Sandach Stefan Członek Rady ZMP  Gdynia
8 Kuich Henryk Członek Rady Żegluga  Bydgoska
9 Bach Jan Członek Rady Stocznia Gdynia
10 Wilanowski Waldemar Członek Rady Stocznia Gdańska
11 Kubera Stanisław Członek Rady MSR Świnoujście
12 Hinczewski Wojciech Członek Rady Ostróda  „Yacht”
13 Szymański Gerard Członek Rady do 16.10.2004 Famos  Starogard
14 Szwoch Agnieszka Członek  Rady od 17.10.2004 Famos  Starogard
15 Szczuka Eugeniusz Członek Rady CTO Gdańsk
16 Pilarska Kwiatkowska Magdalena Członek Rady OBR CTM Gdynia
17 Okoniewski Kazimierz Członek  Rady do 2004 Techmet Pruszcz Gd.
18 Szczepankowski Andrzej Członek  Rady od 2005 Techmet Pruszcz Gd.
19 Kustosz Zbigniew Członek  Rady Klimor Gdynia
20 Jamroż Henryk Członek  Rady do 26.02.2004 Stocznia Radunia
21 Hałas Waldemar Członek Rady Fama  Gniew
22 Lamek Włodzimier Członek Rady Stocznia  Tczew
23 Rzymkowska Grażyna Członek  Rady Stocznia Remontowa Nauta
24 Figurski Zbigniew Członek Rady Stocznia Remontowa Nauta
25 Formella Henryk Członek Rady FUO  Rumia
26 Nieckarz Krzysztof Członek  Rady Stocznia Koźle
27 Biernacki Andrzej Członek Rady Port Gdynia
28 Mardyła Bogusław Członek  Rady Port  Gdańsk
29 Michalski Józef Członek  Rady do 08.09.2005 Bulk-Cargo Szczecin
30 Stasik Franciszek Członek Rady od  09.09.2005 Bulk-Cargo Szczecin
31 Dutkiewicz Hanna Członek  Rady do 28.07.2005 Drobnica Szczecin
32 Stańczyk Andrzej Członek Rady od 29.07.2005 Drobnica  Szczecin
33 Romanek Krzysztof Członek Rady Żegluga Mazurska
34 Graba Anna Członek Rady Dragmor Szczecin
35 Dutkiewicz Krzysztof Członek Rady Żegluga Świnoujście
36 Osiński Teodor Członek  Rady do 25.10.2002 MORS Gdynia
37 Pelczar Stanisław Członek  Rady do 25.10.2002 Stocznia Ustka
38 Gąsior Kazimierz Członek Rady do 17.10.2004 Stocznia Szczecińska Nowa
39 Janiec Jan Członek Rady od 13.06.2003 Stocznia Szczecińska Nowa
40 Żmijewski Zbigniew Członek Rady od 17.10.2004 Stocznia Szczecińska Nowa
41 Wiśniewski Edwin Sekretarz Rada Krajowa

Komisja Rewizyjna RK WZZ PGM 2002 – 2006

1 Wojtas Zenon Przewodniczący SSR Gryfia
2 Skierka Piotr V-ce Przewodniczący Stocznia Gdynia
3 Hordziejko Teresa Sekretarz Bulk-Gargo Szczecin
4 Sadowska Urszula Członek Gdańska Stocznia Remontowa
5 Rynkiewicz Grażyna Członek Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A
6 Wojna Ryszard Członek Stocznia Północna
7 Wojach Stanisław Członek Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
8 Rupar Leszek Członek Żegluga Świnoujska
9 Kudelski Zbigniew Członek Famos Starogard

Prezydium RK WZZ PGM 2002 – 2006

1 Schreiber Kazimierz Przewodniczący
2 Gronkowski Bolesław V-ce Przewodniczący
3 Laskowski Jerzy V-ce Przewodniczący
4 Marciniak Celestyn V-ce Przewodniczący
5 Mya Kazimierz V-ce Przewodniczący
6 Gumiński Jan Przewodniczący Sekcji Stoczniowej
7 Kuich Henryk Przewodniczący Sekcji Żeglugi Śródlądowej
8 Sandach Stefan Przewodniczący Sekcji Porty Morskie
9 Wiśniewski Edwin Sekretarz
10 Wilanowski Waldemar Członek
11 Figurski Zbigniew Członek
12 Formela Henryk Członek
13 Michalski Józef Członek
14 Dutkiewicz Hanna Członek
15 Mardyła Bogusław Członek
16 Romanek Krzysztof Członek

Wykaz Zakładowych Organizacji Członkowskich

Wolnego Związku Zawodowego

Pracowników  Gospodarki Morskiej 

Kadencja   2002  –  2006 r.

 

Przemysł Stoczniowy

 

1 Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia”.
2 Stocznia Gdynia
3 Stocznia Północna S.A. Gdańsk
4 Gdańska Stocznia Remontowa S.A.
5 Stocznia Gdańska S.A.
6 Stocznia Remontowa „Nauta” Gdynia
7 Stocznia Remontowa Radunia S.A. Gdańsk do 26.02.2004 r.
8 Stocznia Ustka S.A. do 25.10.2002  r.
9 Stocznia Kożle Sp. z o.o.
10 Morska Stocznia Remontowa Świnoujście S.A.
11 Stocznia Tczew Sp. z o.o.
12 Ostróda  Yacht Sp. z o.o.
13 Stocznia Szczecińska – Nowa od 13.06.2003 r.
14 Klimor  Sp. z o.o. Gdynia
15 FUO  Rumia  Sp. z o.o.
16 Fama  Gniew  Sp. z o.o.
17 Famos  Starogard
18 PPU  Techmet  Sp. z o.o.
19 Morska Obsługa Radiowa Statków do 25.10.2002 r.
20 Centrum Techniki Okrętowej Gdańsk
21 OBR CTM Gdynia

 

Porty Morskie

 

1 Port  Gdynia S.A.
2 Port Gdańsk  S.A.
3 Bulk – Cargo Port Szczecin  Sp. z o.o.
4 Drobnica – Port Szczecin  Sp. z o.o.
5 Dragmor  Szczecin Sp. z o.o.

 

Żegluga Sródlądowa

 

1 Żegluga Mazurska  Sp. z o.o.
2 Żegluga Bydgoska S.A.
3 Żegluga Świnoujska  Sp. z o.o.

 

(przedruk artykułu Stanisława Nowakowskiego

z Nowego Tygodnika Popularnego z dnia 19-28.V. 2002 r)

 

III Krajowy Zjazd WZGP Gospodarki Morskiej

 

Ciężar drogiej złotówki

 

W pięknym Ośrodku ‘’Stoczniowiec’’ w Pogorzelicy na  Wybrzeżu Rewalskim, 20 kwietnia Br. obradowało najwyższe gremium Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej. Zjazd przebiegał bardzo sprawnie, bez gadulstwa i demagogii, bo ZZPGM należy do najlepiej zorganizowanych organizacji ogólnokrajowych. Atmosfera była wspaniała, gdyż w tym związku panuje wyjątkowe koleżeństwo. W ten klimat dialogu szanujących się wzajem partnerów znakomicie wtapiały się wystąpienia gości Zjazdu: Krzysztofa Rostkowskiego, przewodniczącego federacji marynarzy i Rybaków
i inż. Stanisława Szczepaniaka ze Związku Pracodawców „Forum Okrętowe”. Pierwszy deklarował dalszą integrację branży, a drugi otwarcie na sprawy pracownicze.

Z dużą serdecznością i ze zrozumieniem przyjęto szeroką motywację przewodniczącego OPZZ Macieja Manickiego konieczności podpisania porozumienia z organizacjami pracodawców w sprawie zmian w Kodeksie pracy. Zresztą Manicki, który wywodzi się ze szczecińskiej Stoczni „Gryfia” i był jednym z ojców- założycieli WZZPGM, traktowany był jak swój „nasz Maciek”. Jako kolega , który dużo potrafi, chętnie pomaga i zawsze służy swą radą i wiedzą. Zjazd jednomyślnie rekomendował go V Kongresowi na stanowisko przewodniczącego OPZZ.

Głosowania przebiegły szybko i sprawnie, bo ponownie wybrany przewodniczącym  Kazimierz Schreiber jest powszechnie akceptowany i lubiany. Tak więc Zjazd ZZP Gospodarki Morskiej byłby wręcz radosnym świętem, gdyby nad załogami stoczni i kooperujących z nimi firm, portów żeglugi śródlądowej nie wisiał jak miecz Damoklesa problem Stoczni Szczecińskiej. Gdyby nie trwał jeszcze katz po strajku w Stoczni Gdynia. Gdyby po prostu gospodarka morska nie stała na skraju przepaści, co zresztą nie wyróżnia jej  specjalnie wśród innych działów polskiej gospodarki. Portowców trapią puste nabrzeża, stoczniowców natomiast horrendalne koszty. A do wszystkiego dokłada się spuścizna po ostatnich czterech latach rządów prawicy i jej kadrowego zaciągu w spółkach z kapitałem Skarbu Państwa. Gospodarka morska, która stoi na eksporcie, dotkliwiej niż inne działy, odczuwa skutki silnie przewartościowanej złotówki
i schładzania polskiej gospodarki. Jeśli upadłaby Stocznia szczecińska – mówiono – to pociągnie za sobą efekt domina. Kolejne firmy będą niewypłacalne i zagrozi to bytowi całej branży. Znamy smak bezrobocia, twierdzili delegaci, ale są granice naszych ustępstw. Tym bardziej że nie widzimy radykalnych działań zmierzających do szybkiej poprawy sytuacji. Wszystkie codzienne trudne problemy z którymi borykają się związkowcy z gospodarki morskiej znalazły swe odzwierciedlenie w uchwałach Zjazdu . ‘’Gospodarka narodowa – czytamy w nich – i finanse państwa  znalazły się w głębokiej zapaści. Obecny rząd obejmując władzę z pełnym pakietem haseł i obietnic przedwyborczych uczynił  niewiele , by tę sytuację zmienić. Bezrobocie wzrasta, gospodarka ulega dalszej zapaści, a rząd chce rozwiązać wszystkie problemy zmieniając Kodeks pracy (….). Dlatego uznając za nadrzędne sprawy godności człowieka i sprawiedliwości społecznej, zwracamy uwagę na potrzebę pilnych rozwiązań w zakresie:

  • przeciwdziałaniu bezrobociu i jego skutkom,
  • wycofania się rządu z proponowanych zmian do Kodeksu pracy,
  • przywrócenie stosowanego do 1999 roku sposobu ustalania płacy minimalnej,
  • aktualizacji wskaźnika wynagrodzeń,
  • opracowanie ustawowych systemów motywujących wzrost produkcji i promujących oraz wspierających eksport.

Związkowcy ponadto domagają się państwowego wsparcia dla przemysłu stoczniowego
w formie gwarancji rządowych na kredyty oraz wprowadzenia zerowej stawki VAT na usługi stoczniowe i portowe. Wobec pomocy ze strony swych państw, jakie otrzymują podobne firmy w Europie, nie mówiąc już o Azji, gdzie jest ono znacznie większe, te żądania wcale nie wydają się wygórowane, a wręcz konieczne, aby polska gospodarka morska mogła skutecznie konkurować na światowych rynkach, utrzymać miejsca pracy i poprzez wzrost eksportu polskiego, wysoko przetworzonego produktu ,zapewnić oddech całej polskiej gospodarce. W tej sprawie nie ma różnic zdań między organizacjami pracowników i pracodawców w branży okrętowej. Czy wygrają oni z „niewidzialną ręką rynku”, kierowaną przez demagogię neoliberałów. Czy rząd Millera okaże się mądrzejszy i skuteczniejszy od rządów w których straszył duch Balcerowicza. Życzymy im, i sobie , żeby tak było.