Informacja ogólna

21 października 2017 r. w 25 rocznicę powstania WZZ PGM odbędzie się ostatnie uroczyste posiedzenie Rady Krajowej w tej kadencji w Pogorzelicy. Na to posiedzenie zaproszeni zostaną koledzy którzy przyczynili się do powstania WZZ PGM oraz wybrani zostali na I zjeździe do władz związku m.in.: kol. Manicki Maciej, Laskowski Jerzy, Mya Kazimierz, Sandach Stefan, Grabowski Zdzisław, Bartochowski Krzysztof i Gumiński Jan.

W czasie 25 lat WZZ PGM odbyło się 50 posiedzeń Rady Krajowej, oraz 98 posiedzeń Prezydium RK WZZ PGM. Na tych posiedzeniach, za wybitną działalność społeczną i zawodową wręczono 52 osobom odznaczenia państwowe, oraz 267 członkom związku odznaki „Za Zasługi dla OPZZ”.

Przedstawiciele Rady Krajowej WZZ PGM uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych w zakładach pracy, które obchodziły rocznice ich powstania, gdzie przekazywano listy gratulacyjne od Rady Krajowej, skierowane do załogi i kierownictwa danego przedsiębiorstwa.

Listy gratulacyjne przekazano m.in. do:

– Stoczni Remontowej „NAUTA” w Gdyni w 2006 roku, z okazji jubileuszu 80-lecia.

– Stoczni Remontowej „NAUTA” w Gdyni w 2016 roku, z okazji jubileuszu 90-lecia.

– Zarządowi Morskiego Portu w Gdyni w 2007 roku, z okazji jubileuszu 85-lecia.

– Zarządowi Morskiego Portu w Gdyni w 2012 roku, z okazji jubileuszu 90-lecia.

– Fama Gniew w 2012 roku, z okazji jubileuszu 160-lecia.

– Remontowa Shipbulding (dawna Stocznia Północna) w roku 2015, z okazji jubileuszu 70-lecia

– Remontowa LNG System Rumia (dawne FUO) w roku 2016, z okazji jubileuszu 70-lecia.

– Gdańskiej Stoczni „Remontowa” w roku 2007, z okazji jubileuszu 55-lecia.

– Gdańskiej Stoczni „Remontowa” w roku 2012, z okazji jubileuszu 60-lecia.

– Bulk-Cargo Port Szczecin w roku 2016, z okazji jubileuszu 25-lecia.

 

Szeroka rzesza członków WZZ PGM uczestniczyła w wszystkich manifestacjach organizowanych przez OPZZ, oraz uroczystościach organizowanych przez samorządy lokalne w Gdańsku i Szczecinie.

Według ankiet statystycznych na dzień 30.06.2017  WZZ PGM liczy 1251 członków.

Usługi prawnicze dla członków związku świadczy Radca Prawny pani Aleksandra Fierek – Pater. 

WZZ PGM od 2015 prowadzi własną stronę internetową www.wzzpgm.pl na której umieszczane są aktualne wiadomości z działalności naszego związku.

 

Gdańsk 20.10.2017

Opracowali: Edwin Wiśniewski i Adam Liszczewski