Prezydium

Liszczewski Adam Przewodniczący
WZZ / GSR
Nowaczkiewicz Janusz I – Wiceprzewodniczący Związku i Przewodniczący Sekcji Porty
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk
Rosengart Jacek
Wiceprzewodniczący Związku i Przewodniczący Sekcji Stocznie Gdańska Stocznia Remontowa
Biernacki Andrzej Członek Prezydium Związku Zarząd Morskiego Portu Gdynia
Ożga Beata
Członek Prezydium Związku OBR CTM S.A. Gdynia
Berendt Jan
Członek Prezydium Związku Fama i Kongsberg Gniew
Stańczyk Andrzej
Członek Prezydium Związku DB Port Szczecin
Wiśniewski Włodzimierz
Członek Prezydium Związku MSR Gryfia Szczecin
Bała Sławomir Sekretarz Prezydium Związku
Grupa Stoczni Gdańskiej