V Zjazd WZZ PGM – 2010 rok

Zjazd WZZ PGM  odbył się 17 kwietnia 2010 r. w Mielnie. W Zjeździe uczestniczyło 49 delegatów. Na Przewodniczącego Związku zgłoszono z Sali kolegę Kazimierza Schreibera i kolegę Bogdana Bołzana. W wyniku tajnego głosowania:

  • kolega Kazimierz Schreiber otrzymał 29 głosów,
  • kolega Bogdan  Bołzan  20 głosów.

Przewodniczącym Rady Krajowej WZZ PGM na kadencję 2010 – 2014 został Kazimierz Schreiber.

 

V Rada Krajowa  WZZ PGM 2010-2014

1 Schreiber Kazimierz Przewodniczący PPU „Techmet”
2 Gronkowski Bolesław V-ce Przewodniczący MSR „Gryfia” S.A.
3 Wojach Stanisław V-ce Przewodniczący Port Gdańsk do 20.10.2012
4 Glewicz-Kalamat Tatiana V-ce Przewodniczący Port Gdańsk od 20.10.2012
5 Mya Kazimierz V-ce Przewodniczący GSR Przewodniczący Sekcji Stoczniowej
6 Stańczyk Andrzej V-ce Przewodniczący Przewodniczący Sekcji Portów Morskiej
7 Gumiński Jan Członek Rady Stocznia Gdynia
8 Bołzan Bogdan Członek Rady Przewodniczący Sekcji Portów Morskich
9 Rupar Leszek Członek Rady Żegluga Świnoujska do 04.11.2011
10 Dutkiewicz Krzysztof Członek Rady Żegluga Świnoujska od 04.11.2011
11 Strasenburg Tomasz Członek Rady Bulk-Cargo Port Szczecin od  11.12.2012
12 Bukowski Lesław Członek Rady Stocznia Północna S.A.
13 Wilanowski Waldemar Członek Rady Stocznia Gdańska S.A.
14 Kubera Stanisław Członek Rady MSR Świnoujście
15 Hinczewski Wojciech Członek Rady Ostróda Jacht S-ka z o.o.
16 Hoffmann Krzysztof Członek Rady Famos Starogard Gdański S.A
17 Jeziorski Marian Członek Rady Stocznia Remontowa „Nauta” S.A.
18 Krotowski Sławomir Członek Rady RR Marine Poland-Fama Sp. z o.o.
19 Karpeta Katarzyna Członek Rady Wulkan Sp z o.o. do 20.10.2012
20 Pilarska-Kwiatkowska Magdalena Członek Rady OBR CTM Gdynia
21 Szczepanowski Andrzej Członek Rady PPU „Techmet”
22 Biernacki Andrzej Członek Rady Port Gdynia S.A.
23 Mardyła Bogusław Członek Rady Port Gdańsk S.A.
24 Romanek Krzysztof Członek Rady Żegluga Mazurska do 09.02.2011
25 Manicki Maciej Członek Rady Struktura Terenowa Szczecin
26 Błaszkowski Józef Członek Rady FUO – Rumia
27 Grocki Krzysztof Członek Rady Stocznia Szczecińska Nowa do 20.10.2012
28 Wiśniewski Edwin Sekretarz Rady

Komisja Rewizyjna  RK WZZ PGM 2010 – 2014

1 Wojtas Zenon Przewodniczący MSR Gryfia  S.A.
2 Rynkiewicz Grażyna  V-ce  Przewodniczący Port Gdynia S.A.
3 Sadowska Urszula Sekretarz Gdańska Stocznia Remontowa
4 Sakowska Iwona Członek DB Port Szczecin   Sp. z o.o.
5 Paradowski Krzysztof Członek Bulk-Cargo Szczecin do 20.10.2012
6 Cejrowski Jan Członek Rolls  Royce  –  Fama Gniew
7 Rzymkowska Grażyna Członek Stocznia  Remontowa „NAUTA”

 

Prezydium RK  WZZ PGM 2010 – 2014

1 Schreiber Kazimierz Przewodniczący
2 Gronkowski Bolesław V-ce Przewodniczący
3 Wojach Stanisław V-ce Przewodniczący do 20.10.2012
4 Glewicz-Kalamat Tatiana V-ce Przewodnicząca  od 20.10.2012
5 Mya Kazimierz V-ce Przewodniczący, Przewodniczący Sekcji Stoczniowej
6 Bołzan Bogdan V-ce Przewodniczący, Przewodniczący Sekcji Porty Morskie
7 Stańczyk Andrzej V-ce Przewodniczący Przewodniczący  Sekcji Porty Morskie
8 Wiśniewski Edwin Sekretarz  Związku
9 Kubera Stanisław Członek prezydium
10 Grocki Krzysztof Członek Prezydium do 20.10.2012
11 Gumiński Jan Członek Prezydium
12 Rupar Leszek Członek Prezydium do 04.11.2011
13 Jeziorski Marian Członek Prezydium
14 Wojna Ryszard Członek Prezydium
15 Wilanowski Waldemar Członek Prezydium
16 Pilarska Kwiatkowska Magdalena Członek Prezydium
17 Biernacki Andrzej Członek Prezydium
18 Mardyła Bogusław Członek Prezydium
19 Maciej Manicki Członek Prezydium


Wykaz Zakładowych Organizacji Członkowskich

Wolnego Związku Zawodowego

PracownikówGospodarki Morskiej

Kadencja 2010 – 2014 r.

Przemysł Stoczniowy

 

1 Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” Szczecin
2 Stocznia Gdynia  S.A. do 01.07.2010
3 Stocznia Północna S.A.
4 Gdańska Stocznia Remontowa S.A.
5 Stocznia Gdańska S.A.
6 Stocznia Remontowa „Nauta”
7 Morska Stocznia Remontowa S.A.
8 Ostróda Yacht Sp. z o.o.
9 Stocznia Szczecińska – Nowa do 20.10.2012
10 FUO  Rumia  Sp. z o.o.
11 Rolla Royce – Fama Gniew Sp. z o.o.
12 Famos Starogard
13 PPU Techmet  Sp. z o.o.
14 OBR CTM Gdynia
15 Gryfia Serwis Sp. z o.o. do 15.06.2012
16 Wulkan  Sp. z o.o. do 15.06.2012

 

Porty Morskie

 

1 Port Gdynia S.A.
2 Port Gdańsk S.A.
3 Bulk – Cargo Port Szczecin  Sp. z o.o.
4 DB – Port Szczecin  Sp. z o.o.

 

Żegluga Śródlądowa

 

1 Żegluga Mazurska Sp. z o.o. do 09.11.2011
2 Żegluga Świnoujska  Sp. z o.o.

 

Zjazd jednogłośnie poparł wniosek  OPZZ dotyczący „Zmiany ustawy o rentach  i emeryturach        z FUS” tj. mężczyznom po 40 latach pracy, i kobietom po 35 latach pracy na możliwość przejścia na emeryturę. Jednocześnie wniosek przewiduje że osoby, która nie zamierzają pójść na emeryturę będą mogły dalej pracować.

W trakcie Zjazdu odbyła się też miła uroczystość. Wręczono dla naszych wielce zasłużonych działaczy Odznaki i Dyplomy OPZZ oraz Dyplomy RK WZZ PGM. Odznakę złotą ‘’ Za Zasługi dla OPZZ’’ wręczono następującym osobom:

  1. Urszuli Sadowskiej  z GSR
  2. Stanisławowi Kuberze z Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu
  3. Wojciechowi Hinczewskiemu z Ostródy Yacht
  4. Ryszardowi Wojnie ze Stoczni Północnej

Dyplom Przewodniczącego OPZZ z okazji  25 lecia OPZZ wręczono koledze Leszkowi Ruparowi  z Żeglugi Świnoujskiej. Wręczenia odznak ‘’ Za zasługi dla OPZZ oraz dyplom przewodniczącego  OPZZ dokonał Członek Prezydium OPZZ kolega Maciej  Manicki.

Dyplom Rady Krajowej WZZ PGM z podziękowaniem za długoletnią działalność związkową koledze Stefanowi Sandachowi z Portu Gdynia z okazji przejścia na emeryturę wręczył kol.Kazimierz Schreiber.