VI Zjazd WZZ PGM – 2014 rok

VI Zjazd WZZ PGM odbył się 12 kwietnia 2014 r. w Mielnie. W zjeździe uczestniczyło 45 delegatów.

Kolega Kazimierz Schreiber  otwierając obrady zjazdu zaproponował aby uczczono chwilą ciszy pamięć członków Rady krajowej, którzy zmarli w czasie kadencji: Kol. Leszek Rupar z Żeglugi Świnoujskiej  i kol. Stanisław Wojach z Portu Gdańskiego.

Na Przewodniczącego związku zgłoszono z sali kolegę Kazimierza Schreibera oraz Lesława  Bukowskiego. Lesław Bukowski nie wyraził zgody na kandydowanie. W wyniku tajnego głosowania kol. Kazimierz Schreiber otrzymał 45 głosów

 

VI Rada Krajowa  WZZ PGM 2014 – 2018

 

Komisja Rewizyjna WZZ PGM 2014 – 2018

1 Wojtas Zenon przewodniczący
2 Rutecka Cecylia V-ce przewodnicząca
3 Rzymkowska Grażyna członek
4 Rynkiewicz Grażyna członek
5 Dziubani – Pniewska Ewa Ewa członek

 

Prezydium WZZ PGM 2014 – 2018

1 Schreiber Kazimierz Przewodniczący
2 Gronkowski Bolesław V-ce przewodniczący
3 Liszczewski Adam V-ce przewodniczący Przewodniczący Sekcji Stoczniowej
4 Stańczyk Andrzej V-ce przewodniczący Przewodniczący Sekcji Porty Morskie
5 Glewicz Tatiana V-ce przewodnicząca
6 Wiśniewski Edwin Sekretarz
7 Cejrowski Jan członek Prezydium
8 Bukowski Lesław członek Prezydium
9 Biernacki Andrzej członek Prezydium
10 Jeziorski Marian członek Prezydium
11 Pilarska Kwiatkowska Magdalena członek Prezydium
12 Manicki Maciej członek Prezydium
13 Wiśniewski Włodzimierz członek Prezydium od 2016 r.
14 Bała Sławomir członek Prezydium od 2016 r.

 

Wykaz Zakładowych organizacji członkowskich

Wolnego Związku Zawodowego

Pracowników Gospodarki Morskiej

Kadencja  2014 – 2018 r.

 

Przemysł  Stoczniowy

 

1 Gdańska Stocznia Remontowa S.A.
2 Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” Szczecin
3 Remontowa Shipbulding Gdańsk
4 Grupa Stoczni Gdańsk
5 Stocznia Remontowa „Nauta” Gdynia
6 OBR CTM Gdynia
7 Ostróda Yacht S.A.
8 Rolls – Royce „Fama” Gniew
9 FUO Rumia – Remontowa LNG System
10 FMO Famos Starogard do 2015 r.
11 Techmet Pruszcz Gdański do 2016 r.

 

Porty Morskie

 

1 Port Gdańsk
2 Port  Gdynia
3 Bulk – Cargo Port Szczecin
4 DB – Port Szczecin

 

Żegluga  Śródlądowa

 

1 Żegluga Świnoujska

 

Kolega Kazimierz Schreiber wręczył odznaki OPZZ:

  • Złotą Odznakę „Za Zasługi dla OPZZ” –  koledze Andrzejowi Stańczykowi
  • Srebrną Odznakę „Za Zasługi dla OPZZ” –  Krzysztofowi Dutkiewiczowi
  • Srebrną Odznakę „Za Zasługi dla OPZZ” –  Józefowi Błaszkowskiemu

W dowód uznania i podziękowania za długoletnią pracę w strukturach WZZ PGM, Przewodniczący RK Kazimierz Schreiber wręczył dyplomy WZZ PGM koledze Kazimierzowi Mya i koleżance Urszuli Sadowskiej w związku z ich zakończeniem działalności związkowej
i przejściem na emeryturę. Kolega Kazimierz Mya zasługuje na szczególne podziękowanie, gdyż był on współtwórcą podwaliny obecnego związku w 1984 roku w Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Remontu i Budowy statków, natomiast koleżanka Urszula Sadowska od ponad 20 lat aktywnie pracowała w Komisji Rewizyjnej.

21 października 2017 r. w 25 rocznicę powstania WZZ PGM odbędzie się ostatnie uroczyste posiedzenie Rady Krajowej w tej kadencji w Pogorzelicy. Na to posiedzenie zaproszeni zostaną koledzy którzy przyczynili się do powstania WZZ PGM oraz wybrani zostali na I zjeździe do władz związku m.in.: kol. Manicki Maciej, Laskowski Jerzy, Mya Kazimierz, Sandach Stefan, Grabowski Zdzisław, Bartochowski Krzysztof i Gumiński Jan.