Zarząd RK WZZ

Rada Krajowa

Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej

80-803 Gdańsk , ul. Nowe Ogrody 35

Tel/fax. 58 302-55-27 

Przewodniczący – Adam Liszczewski : Tel. kom. 502 192 582

e-mail: adam.liszczewski@opzz.pomorskie.pl

Sekretarz – Sławomir Bała : Tel. kom. 503 199 615

e-mail:s.bala@gdanskshipyard.pl

Przewodniczący struktury terenowej woj. zachodniopomorskiego – Gronkowski Bolesław : Tel. 91 434-24-48

Rada OPZZ woj. pomorskiego Tel/fax. 58 302-02-11

OPZZ (Centrala Warszawa) 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

Tel/fax. 22 826-92-41 do 49

Przewodniczący OPZZ Jan Guz

Tel. 22 826-46-76, Fax. 22 826-51-02