Trójstronny Zespół ds. Przemysłu Stoczniowego

Po długim czasie na prośbę organizacji związkowych, zwołano posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego, które to odbyło się w dniu 09.04.2018 w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie.

Pod nieobecność przewodniczącego zespołu Ministra Marka Gróbarczyka, posiedzenie Zespołu prowadził p. Maciej Styczyński,  Naczelnik Wydziału w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W obradach Zespołu stronę rządową reprezentowali m.in.: Sekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej  p. Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów p. Leszek Skiba, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ze strony pracodawców obecni byli przedstawiciele; PGZ, Forum Okrętowego, MST FI MARS, Gdańskiej Stoczni Remontowej, Stoczni Nauta z Gdyni, Grupy Stoczni Gdańsk i innych.

Stronę związkową reprezentowali przedstawiciele reprezentatywnych central związkowych tj OPZZ, FZZ i NSZZ Solidarność.

Ze strony OPZZ i WZZ Pracowników Gospodarki Morskiej w spotkaniu uczestniczyli: Adam Liszczewski – Gdańska Stocznia „Remontowa”, Marian Jeziorski – SR Nauta Gdynia, Włodzimierz Wiśniewski – MSR Gryfia Szczecin, Sławomir Bała – Grupa Stoczni Gdańsk, Lesław Bukowski – Remontowa Shipbulding Gdańsk.

W trakcie posiedzenia omówiono m.in. zatrudnienie w poszczególnych polskich firmach ze szczególnym uwzględnieniem form zatrudnienia. Organizacje związkowe szczególnie zwracają uwagę na formę umowy o pracę jako priorytetową w firmach z branży stoczniowej i decydującej gdy chodzi o kierowanie zamówień państwowych  do takich firm. Następnie poruszono temat konkurencyjności polskich stoczni i kosztów pracy oraz obciążenia podatkowe firm i pracowników w Polsce i innych krajach.

Sytuacja państwowych stoczni w Szczecinie, Gdyni i Gdańsku,  pomimo dużego wsparcia Rządu jest w dalszym ciągu nie do pozazdroszczenia. Długi stoczni Gryfia i brak dalszych perspektyw nie napawają optymizmem. Stocznia Nauta w Gdyni też ma kłopoty, ale ma perspektywiczny plan naprawczy. Stocznia w Gdańsku w dalszym ciągu liczy na repolonizację i szybka odbudowę  potencjału stoczniowego.

Program Batory z Programu Morawieckiego kuleje, budowa promów w Szczecinie, nie wiadomo co dalej i kiedy faktycznie się rozpocznie. A może wcale?

Z wypowiedzi przedstawicieli PGZ-u i TFI Mars wynika, że jest dobrze. Ale nasuwa się pytanie to dlaczego jest tak źle?

Poruszono temat reaktywacji szkolnictwa zawodowego i odbudowy infrastruktury umożliwiającej kształcenie kadr na potrzeby przemysłu stoczniowego.

Na zakończenie omówiono temat Stoczni Wojennej w Gdyni. Plany przewidują szybką modernizację infrastruktury firmy i szybkie wprowadzenie planów naprawczych. Zwolnienia pracowników zbędnych, przyjęcia fachowców, przekwalifikowanie osób potrzebnych. Czy to coś pomoże?

Kończąc posiedzenie, uzgodniono tematy do dalszych prac zespołu.

 

Gdańsk 10.04.2018.

Zespół Trójstronny 09.04.2018